Pro školy
Sem vložte podnadpis

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH EXKURZÍ PRO ŠKOLY

V Dolních Kounicích proběhne v letošním roce rozsáhlá výstavní akce. Jedná se o devátý ročník Bienále Zpřítomnění, které bude situováno v klášteře Rosa Coeli, synagoze a Kulturním domě
v termínu 1. - 16. září 2016. Při školních exkurzích je součástí prohlídky Bienále také průvodcovský výklad o klášteře Rosa Coeli, synagoze a případně měšťanských domech v Dolních Kounicích.

Popis výstav v jednotlivých objektech:

KLÁŠTER ROSA COELI (téma: Půvab zapomenutého)

- Výstava fotografií

- autoři: fotografové facebookové skupiny "Opuštěné stavby v Brně"

- obsah: Fotografie zachycují stav opuštěných staveb, které přestaly své majitele zajímat.
Při pohledu na ně spatřujeme jakousi skrytou krásu a možná i trochu smutek. Vede nás to
k zamyšlení: "Mělo by se to opravit, nebo nechat tak záhadné, jaké to je?" Výstava není dílem pouze jednoho fotografa, a proto poznáváme hned několik úhlů pohledu.

- Výstava soch

- autoři: studenti Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

- obsah: Když se řekne "Půvab zapomenutého", každý si představí něco jiného. U sochařů tomu není jinak. Každá socha je svým použitým materiálem, barvami, tvarem a vyzařováním jiná. Výstava otevírá okno do světa, kde musíte hledat, abyste našli.

SYNAGOGA (téma: Karel IV.)

- Výstava " Karel IV - sakrální stavby"

- autoři: studenti Fakulty architektury VUT v Brně)

- obsah: Některé stavby, které pochází z lucemburské gotiky, stojí dodnes. Mylně se často domníváme, že nám po Karlu IV. zůstaly pouze Karlštejn, Karlův most nebo chrám sv. Víta. Výstava odhaluje papírové modely a naučné panely jak staveb nezrealizovaných, přestavěných, tak i stále existujících. Výstava měla svou úspěšnou premiéru na jaře letošního roku v Senátu ČR v Praze, Dolní Kounice jsou druhým výstavním místem.

- Výstava "Dílo Karla IV. očima dětí"

- autoři: žáci MŠ a ZŠ Bratčice

- obsah: Souhrnná práce skupiny dětí a mládeže, vytvořená k příležitosti výročí narození Karla IV.

KULTURNÍ DŮM (téma: Diplomové práce studentů Fakulty architektury)

- Koncepce pro Dolní Kounice

- autoři: studenti Fakulty architektury VUT v Brně

- obsah: Město Dolní Kounice je naším domovem. Co by se ale zde dalo zlepšit? Kde jsou jeho silné a slabé stránky? Studenti pomocí prezentačních panelů a modelu města nabízí názor těch,
kteří ve městě nevyrostli a dívají se tak na něj z jiné perspektivy.

- Rekonstrukce Kulturního domu v Dolních Kounicích

- autoři: studenti Fakulty architektury VUT v Brně

- obsah: Výstava nás provádí třemi návrhy nového využití Kulturního domu v Dolních Kounicích jako komunitního centra. Výstavní panely a modely stručně a přehledně znázorňují, co by bylo možné.

- Revitalizace a obnova církevních staveb

- autoři: studenti Fakulty architektury VUT v Brně

- Soutěžní výstava "Karel IV. - Otec vlasti".

- autoři: žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ

- obsah: Jak vidí Karla IV. mladá generace? To zjistíte při prohlídce soutěžní výstavy žáků mateřských, základních a uměleckých škol. Sami návštěvníci hodnotí nejlepší dílo pomocí svých vstupenek.

Pro školní exkurze máme k dispozici nabídku dvou prohlídek, které mohou být doplněny i o výklad historie kláštera Rosa Coeli a synagogy:

1. Miniprogram pro 1. stupeň ZŠ a MŠ - zaměření Karel IV.

- Klášter Rosa Coeli, synagoga, kulturní dům

- Délka (prohlídka + výklad) cca 1 - 1,5 hod (pouze krátká základní informace o památkách, informace o historických faktech - Karl IV., zhlédnutí výtvarných prací se zaměřením na Karla IV., možno na přání zabezpečit vyfocení dětí s "postavou z období Karla IV." apod. - fotografování musí provést pedagogický dozor dané skupiny na vlastní fotoaparát)

- Cena 15,-/žáka + pedagogický doprovod zdarma

2. Kratší prohlídka

- klášter Rosa Coeli a synagoga

- délka (výklad + prohlídka) cca 2 hodiny

- cena 30,- / žáka nebo studenta + pedagogický doprovod zdarma

3. Delší prohlídka

- klášter, synagoga, kulturní dům, židovský hřbitov, měšťanské domy v DK, případně vyhlídka na Dolní Kounice od kaple sv. Antonína

- délka (prohlídka + výklad) cca 3-4 hodiny

- cena 50,- /žáka/studenta + pedagogický doprovod zdarma

V rámci obou prohlídek je také možné bezplatně přiobjednat krátkou motivační přednášku o studiu na Fakultě architektury VUT. (Vhodné pro žáky vyšších ročníků ZŠ - motivace ke studiu na gymnáziích a technických středních školách, nebo pro žáky vyšších ročníků gymnázií - motivace pro VŠ studium). K oběma druhům prohlídek je možné přiobjedant občerstvení:

- čaj / káva / voda + chlebíček nebo grilovaná uzenina s chlebem za 30,- /osobuV případě zájmu objednávejte na TIC v Dolních Kounicích (513 030 427, tic@dolnikounice.cz.)

Výpravy v rámci Bienále Zpřítomnění IX. jsou možné pouze 5. - 9. září. a 12. - 14. září.

Další informace na https://bienale.dolnikounice.cz/

Vladimíra Krmelová, vedoucí TIC města Dolní Kounice

Bc. Tabea Schweizerová, kurátorka výstavy