Partneři výstavy

Akce se koná za podpory následujících partnerů, kterým za jejich finanční 

i personální podporu velmi děkujeme